Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest OAK PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000543907, REGON 360816754, NIP 7010468263, adres do korespondencji: ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail rodo@condo.pl

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator przykłada także szczególną wagę do polityki informowania Państwa o wszystkim co dotyczy danych osobowych, podanych przez Państwa w ramach kontaktów ze Spółką, jak również w pełnym zakresie zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym gwarantuje wpływ na zakres przetwarzanych danych oraz ułatwia wykonywanie wszelkich przysługujących Państwu praw.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziecie Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio drogą elektroniczną przetwarzamy podane dane osobowe, jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli zdecydujecie się Państwo podać również inne dane, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W przypadku przyjęcia oferty/złożenia zamówienia – w celu zawarcia i realizacji umowy, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP, dane dokumentów tożsamości, adres e-mail, numer zlecenia (jeżeli zostały podane) oraz dane działalności gospodarczej (jeśli zostały podane) takie jak: nazwa działalności, adres siedziby, numer NIP, numer REGON.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP, dane dokumentów tożsamości, adres e-mail, numer zlecenia (jeżeli zostały podane) oraz dane działalności gospodarczej (jeśli zostały podane) takie jak: nazwa działalności, adres siedziby, numer NIP, numer REGON.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostało podane), adres e-mail, numer zlecenia — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

W celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

III. COOKIES

 1. Spółka, na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  4. utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  6. wyświetlanie reklam – ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy, dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Umożliwiają one dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb oraz pozwalają ocenić skuteczność działań reklamowych.
 3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
 4. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

IV. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chcielibyście Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres wskazany w pkt I Polityki lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt I Polityki.
 3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

V. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z Państwem w celu obsługi zapytania ofertowego czy zrealizować umowę lub spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z platformy.

VI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom: Tremonti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Apartamenty na Wydmach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 7 World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Saltic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Osada Morska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie , VG Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, House Cloud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, SP Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Spectrum Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, SP11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Orkan Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSpółka komandytowa, Karkonosze Hotel Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Akme Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Lake Hill 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Lake Hill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Europlan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Wrocław Hotel Invest 1 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Imperial Zakopane z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aries Residence Szczyrk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aries Residence Bukowina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Belmonte Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie, No Name Residence Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, WIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, SPP Karpacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, Karkonosze Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sosnówce, Polish Mountain Resort Szklarska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Warszawie, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, firmom transportowym, operatorom pocztowym/kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne, bankom, podmiotom współpracującym przy realizacji zleceń (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Uprzejmie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

IX. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa i dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Nie mniej, jednakże Administrator z przyczyn technologicznych czy też operacyjnych potrzebuje czasu na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa. Do podanych poniżej okresów należy doliczyć 30 dni na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą u nas przechowywane przez:
  1. okres trwania korespondencji w sprawie i niezbędny do realizacji celu wynikającego z treści zapytania, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty korespondencji – albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy albo dane zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych. W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
  2. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
  4. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

X. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie e-mail pod adres rodo@condo.pl .

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 23 grudnia 2020 r.